Nếu bạn cần 1 trong các dịch vụ sau đây thì sẽ được chế độ dịch vụ dành cho đoàn

 • Bạn đặt từ 10 phòng trở lên
 • Bạn đặt từ 5 phòng cho 2 đêm trở lên
 • Bạn đặt dịch vụ cho tổ chức như:
  • Cơ quan đi nghỉ mát hàng năm
  • Trưởng học đi dã ngoại
  • Các hội nhóm tổ chức các sự kiện như họp lớp, yoga
 • Đặt các dịch vụ Hội nghị, tổ chức sự kiện
 • Giá trị đặt dịch vụ từ 30 triệu trở lên

Dịch vụ Khách hàng thân thiết

 • Bạn đặt dịch vụ cho chính mình lần thứ 3 trong năm.
 • Bạn đã giới thiệu vài Khách hàng cho ViBooking.vn.
 • Bạn đã check-in và chia sẻ các thông tin của ViBooking.vn trên trang cá nhân sau khi sử dụng dịch vụ.