126 vacation rentals in Soc Son

Vivilla.vn - Villa của mọi nhà

Vườn Quả Villa – Sóc Sơn ✔

20 7 3 3000m2

Thôn Lâm Trường, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Trà Hoa Viên – Eco Villa – Sóc Sơn ✔

20 5 5 2000m2

Thôn Lâm Trường, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Vivilla.vn - Villa của mọi nhà

Babylon House – Nhà Tổ Chim III ✔

2 1 1 12m2

Thôn Lâm Trường, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Trà Hoa Viên – Nhà Cuba La Casa Cubana ✔

14 3 3 500m2

Thôn Lâm Trường, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Babylon House – Nhà Tổ Chim I ✔

2 1 1 12m2

Thôn Lâm Trường, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Vivilla.vn - Villa của mọi nhà

Shoji Home – Sóc Sơn ✔

15 6 4 1000m2

Đồng Đò, Sóc Sơn, Hà Nội

Angle Resort – Sóc Sơn ✔

20 10 7 300m2

Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội

La Villa D’ Angelina ✔

40 5 4 1000m2

Đông O, Sóc Sơn, Hà Nội

Vivilla.vn - Villa của mọi nhà

Blue Mountain Villa – Sóc Sơn ✔

24 4 6 400m2

Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội

Pond Villa – Nhà Ao – Sóc Sơn ✔

18 2 2 130m2

Lâm Trường, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Hoa Mai Viên Sóc Sơn Villa ✔

60 20 4 4200m2

Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

The Moonlight – Nhà Kính ✔

16 4 2 200m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

The Moonlight – Love ✔

14 3 2 100m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Vivilla.vn - Villa của mọi nhà

The Moonlight – Nhà Gấu ✔

4 2 1 40m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Vivilla.vn - Villa của mọi nhà

La Pineta – Sóc Sơn ✔

20 4 2 250m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Vivilla.vn - Villa của mọi nhà

The Homie – Sóc Sơn ✔

30 9 4 250m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Vivilla.vn - Villa của mọi nhà

The Homie – Nhà Chòi – Villa Sóc Sơn ✔

8 2 2 60m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Reunion – The Chipmunk – Nhà của sóc

15 4 2 200m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Orange Bungalow đồi thông – Sóc Sơn

3 1 1 15m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Babylon House – Bungalow Nguyệt Quế ✔

5 1 1 45m2

Hồ Cầu Cà, thôn, Ninh Môn, Sóc Sơn, Hà Nội

Babylon House – Bungalow Lạc Tiên ✔

3 1 1 36m2

Hồ Cầu Cà, thôn, Ninh Môn, Sóc Sơn, Hà Nội

Babylon House – Bungalow Trinh Nữ Đỏ ✔

3 1 1 36m2

Hồ Cầu Cà, thôn, Ninh Môn, Sóc Sơn, Hà Nội

Villa de Cát Anh

12 3 2 300m2

Đông Sơn, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Bachlien Flower Homestay ✔

35 5 4 250m2

Đặc Tài, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Blue Bungalow đồi thông – Sóc Sơn

3 1 1 18m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Green Bungalow đồi thông – Sóc Sơn

3 1 1 18m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Villa Pháp giữa rừng thông 3 phòng ngủ – Sóc Sơn

15 4 4 200m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Rose Garden – Sóc Sơn

15 2 2 500m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

The Yellow Bungalow đồi thông – Sóc Sơn

4 1 1 20m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Puppets Villa – Sóc Sơn

25 6 4 800m2

thôn Thanh Sơn, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ( đường vào sân Golf Hà Nội).

Nhà Bên Rừng – U lesa: Thùng sắt

2 1 1 30m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Nhà Hobbit Rose Villa Sóc Sơn

6 2 1 36m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Nhà Bên Rừng – U Lesa: Quả Thông Lớn

6 1 1 36m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Nhà Bên Rừng – U lesa: Thùng sắt 2

3 1 1 25m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Nhà Bên Rừng – U Lesa: Nhà Trắng Tầng 1

3 1 1 36m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Nhà Bên Rừng – U lesa: Nhà Trắng Tầng 2

3 1 1 20m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Ceeland – Khu vườn lớn – Sóc Sơn

26 3 3 100m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Ceeland – Sunny House 1 – Sóc Sơn

4 2 1 40m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Ceeland – Sunny House 2 – Sóc Sơn

8 4 2 30m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Ceeland – Lala Home – Sóc Sơn

4 2 1 80m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Pine Hill Villas & Camping

25 2 3 500m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Cỏ Garden

15 2 3 5000m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Ulesa Nhà Hàng Xóm: Nhà Zig Zag

15 4 2 300m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Bạch Dương House – Home Garden Resort Sóc Sơn

4 1 1 35m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Long não House – Home Garden Resort Sóc Sơn

4 1 1 35m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Cây Liễu House – Home Garden Resort Sóc Sơn

4 1 1 35m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

The Sun Homestay Sóc Sơn

5 2 1 200m2

Lâm Trường, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Tường Vi Homestay – Sóc Sơn

20 2 5 5500m2

Trường, Thôn Lâm, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Giếng Ngọc Villa

40 5 5 0m2

Đông Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

May Villa Sóc Sơn (tạm dừng hoạt động)

40 8 8 0m2

xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội

The Bell villa – Sóc sơn

20 4 4 100m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

GETAWAY VILLA – Sóc Sơn

25 5 4 0m2

sóc sơn, hà nội

Riverside Homestay – Sóc Sơn

20 4 4 0m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Riverside Studio Homestay – Sóc Sơn

6 1 1 0m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Nhà Bên Rừng – U lesa: Nhà bên hồ

4 1 1 0m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Hồ Đom Đóm Villa – Sóc Sơn

25 4 4 0m2

Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Hidden Hill Villa Sóc Sơn

12 2 2 10000m2

Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

The Choai Villa – Sóc Sơn ✔

12 5 4 0m2

Thôn Lâm Trường, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn

GISY Lake House – Sóc Sơn

4 2 1 0m2

Minh Tan, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 12215, Việt Nam

Babylon House – Bungalow Trinh Nữ Trắng ✔

3 1 1 36m2

Hồ Cầu Cà, thôn, Ninh Môn, Sóc Sơn, Hà Nội